Nedir

Çocuklar için Felsefe, temelleri Profesör Matthew Lipman tarafından 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde atılmış bir eğitim hareketidir. Zaman içinde akademisyen ve eğitimcilerin çabalarıyla ilerlemiş ve yaygınlaşmıştır. Bugün elliye yakın ülkede dernekler, enstitüler, ve merkezler aracılığıyla çocuklara ulaştırılmaktadır.

Çocuklar için Felsefe, çocuklara yaşam hakkındaki derin soruları, eğlenceli, güvenli, ve demokratik bir ortamda tartışma fırsatı verir.

Felsefi donanıma sahip bir eğitimcinin liderliğinde gerçekleşen tartışmalarla çocuklar sorgulamayı, dinlemeyi, argüman geliştirmeyi ve düşünmeyi öğrenir.