İyi düşünebilen insanların yetişmesi hem bireysel hem de toplumsal faydalar oluşturur. Çifel programları düşünme eğitimine felsefe temelli, etkili ve öğrenciler tarafından çok sevilen bir yaklaşım getirmektedir.

Çocuklar için Felsefe dinleme, iyi soru sorabilme, itiraz geliştirebilme, mantık hatalarını tanıyabilme, varsayımları belirleyebilme gibi üst seviye kabiliyetlerin gelişmesini sağlarken, erken yaşta eleştirel düşünme alışkanlıklarının gelişimini destekler.

Tartışma grupları, çocukların konuşmaya hevesli oldukları ancak zaman zaman okulda ya da aile ortamında sorgulama fırsatı bulamadıkları ahlak, toplumsal yaşam, mantık gibi konuları sorgulamaları için güvenli bir ortam sağlar.

Felsefe eğitimi, çocukların ezberle öğrenen, mekanik bireyler olmalarını engeller. Verileni sorgulayabilen, tartışabilen, ve eleştirel düşünebilen bireyler olmalarına katkı yapar.

© 2021 Ediz Dikmelik