Neden

Çocuklar için Felsefe programlarının diğer derslerdeki başarıyı arttırdığı bilimsel olarak gösterilmiştir. (kaynak)

Çocuklar için Felsefe programları dinleme, iyi soru sorabilme, itiraz geliştirebilme, mantık hatalarını tanıyabilme, varsayımları belirleyebilme gibi üst seviye kabiliyetlerin gelişmesini sağlarken, erken yaşta eleştirel düşünce alışkanlıklarının gelişimini destekler.

Tartışma grupları, çocukların konuşmaya hevesli oldukları ancak zaman zaman okulda ya da aile ortamında sorgulama fırsatı bulamadıkları ahlak, toplumsal yaşam, mantık gibi konuları sorgulamaları için güvenli bir ortam sağlar.

Felsefe eğitimi, çocukların ezberle öğrenen, mekanik bireyler olmalarını engeller. Verileni sorgulayabilen, tartışabilen, ve eleştirel düşünebilen bireyler olmalarına katkı sağlar.