Çifel programları okul öncesi dönemden yetişkinliğe kadar her yaş grubundan insan için uygundur.

Çocuklar için Felsefe programlarında büyük filozoflardan, felsefe tarihinden, ya da düşünce akımlarından bahsetmek yerine bir çember olarak oturup önemli konularda grup diyalogları gerçekleştiririz. Bir kolaylaştırıcı, katılımcıların grup olarak felsefe yaptıkları bir ortam oluşmasına yardımcı olur.

Konuları yaş grubuna ve grubun ilgisine göre seçeriz. Küçük yaşlarda mutluluk, arkadaşlık, paylaşma; ilkokulda cesaret, cömertlik, uzay; ortaokulda sorumluluk, savaş, sevgi; lisede sanat, hayvan hakları, zaman; yetişkinlerle demokrasi, gerçeklik, bilim, konuştuğumuz konulardan bazılarıdır.

Eğlenceli ve ilgi çekici etkinliklerle başladığımız oturumlar, zor soruların belirlenmesi ile devam eder. Sorgulama Topluluğu adını verdiğimiz aşamada konu hakkında iyi düşünmeye, fikirler oluşturmaya, çatışmalı düşünceleri çözmeye çalışır, daha derin bir anlayışa ulaşmaya gayret ederiz. Tüm bunları saygılı bir biçimde konuşarak, işbirliği içinde yaparız.

© 2021 Ediz Dikmelik