Nasıl

Okul öncesi dönemden ilköğretimin sonuna kadarki yaş grupları (5-15) için uygun olan etkinliklerde çocuklar düzenli olarak bir araya gelerek çeşitli konularda aktiviteler ve felsefi tartışmalar yaparlar.

Çocuklar için Felsefe programında büyük filozoflardan, felsefe tarihinden, ya da düşünce akımlarından bahsedilmez. Çocukların günlük hayatlarının parçası olan ve somut bir şekilde tecrübe ettikleri, hayvan hakları, çevrecilik, cesaret gibi konular hakkında aktiviteler yapılır. Bu aktiviteler sonrasında çocuklar, ilgilerini çeken noktaları grup olarak sorgular ve tartışırlar.

Çocukların pasif olduğu ve öğretmenden felsefe hakkında bilgiler edindikleri bir eğitim modeli izlenmemektedir. Çocuklar, tecrübeli bir eğitimcinin liderliğinde, birbirlerinden aktif bir biçimde öğrenirler.

Çocuklar için Felsefe programı cevaplara değil sorulara odaklanır. Çocuklar tartışmak istedikleri soruları birlikte oluştururlar ve en çok ilgilerini çeken soruları demokratik bir şekilde seçerler. Tartışmayı istedikleri yönde ilerletmekte özgürdürler.

Eğitimcinin sınıftaki rolü tartışmayı takip ederek gerekli yerlerde felsefi düzleme çekmek, ve kritik noktalarda sorular sorarak tartışmayı derinleştirmektir. Çocuklar için Felsefe programında sınav ve ödev bulunmaz.